Vår policy - GDPR

Syfte

Stiftelsen Tidskrift i gymnastik och idrotts integritetspolicy är upprättad för att man ska känna sig trygg att lämna sina personuppgifter till oss. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förklarar hur vi jobbar för att ta vara på dina rättigheter och din integritet. Syftet är att du ska veta hur vi behandlar personuppgifter. Hur vi använder dem, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund, för att kunna fullfölja våra förpliktelser med dig om leverans av tjänster och produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för våra erbjudanden, administration och fakturering.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs.Exempel på personuppgifter vi behandlar:
• Namn
• Företag

• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer

Hur samlas uppgifterna in?

Vi får oftast samtliga personuppgifter direkt från dig som kund eller i samband med att du kontaktar oss via mötesplatser, telefon, e-post, webbsidor, anmälan till nyhetsbrev och sociala medier.

Hur skyddas uppgifterna?

Utgångspunkten är att endast styrelsen och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för
att utföra sina arbetsuppgifter och åtaganden gentemot dig ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan inne- bära en risk för din integritet. Servrarna där dina uppgifter förvaras säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Hur använder vi den insamlade informationen?

Vi behandlar personuppgifterna i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vis insamlingspunkten.

  1. För att fullgöra dina beställningar av våra tjänster.

  2. För att möjliggöra god kundservice, så som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller för att skicka information, t.ex. vårt nyhetsbrev.

  3. För att administrera kundprofiler, genomföra analyser och marknadsundersökningar.

  4. För Systemadministration och statistik.

  5. För att kunna skicka dig information och marknadsföring via e-post och sociala medier.

  6. För att kunna kontakta dig via e-post, post, sociala medier om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

  7. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster.

  8. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar för dig som kund samt för att ge dig en bättre användarupplevelse.

  9. För att kunna skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i villkor och policy.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Utgångspunkten är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser mot dig eller enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Svenska Idrottslärarföreningen har funnits sedan 1884. 

Föreningens mål är att arbeta för välutbildade lärare i ämnet Idrott och Hälsa i varje årskurs, att elever ska ha Idrott och Hälsa lektioner varje dag samt att lärarutbildningen ska utbilda lärare för alla stadier.

Copyright 1884 Svenska Idrottslärarföreningen

Kontakt: ordförande Jennie Nobelius

info(at)idrottslararna.se

070-2523500

Vår medlemstidning heter 

"Idrott & hälsa"

Mer information hittar du under fliken "Tidningen" i menyn överst.